Annonsplanket

Annonsplanket

Om annonsplanket

Tyvärr har vi ingen funktionalitet än där anonyma användare kan lägga upp annonser. Maila styrelsen@ekebyviken.se så lägger vi ut din annons här.

Andrahandsuthyrning

AnnonsplanketPosted by Styrelsen 2015-05-11 20:23:05
I och med nya stadgar från och med våren 2014 där stadgarna inte längre tillåter andrahandsuthyrning (Annat under en begränsad tid) så skulle det vara lite motstridigt att ha annonser här för andrahandsuthyrning.
Men annat kan vi lägga upp.

Hälsningar Styrelsen via Peter Ström